2018-01-26

Skola
XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Saksofona spēles programmas audzēkņi

Skola
Konkurss „Miers dzīvojot harmonijā”