2018-02-13

Skola
„Raibā nedēļa”

Skola
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” („Baltais flīģelis”) Vokālā ansambļa dalībnieki

Skola
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā Mutvārdu daļa 3.a klasei