2018-02-16

Skola
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Siguldā

Skola
„Raibā nedēļa”

Skola
Valsts konkurss mākslā (I kārta)

Skola
Populārās un džeza mūzikas konkurss „Dziesmu putenis” (Cēsis) Mūsdienu ritma programmas skolēni