2018-03-06

Skola
Vizuāli plastiskās mākslas programmas starpskate Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēni

Skola
Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.a un 6.b klasēm

Skola
Vecāku diena