2018-03-08

Skola
Vizuālās mākslas olimpiāde 7.-12.klasēm Siguldā

Skola
Projektu dienas, ZPD

Skola
Draudzības koncerts Ropažos Mūzikas programmu skolēni

Skola
Vizuāli plastiskās mākslas programmas starpskate Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēni

Skola
Diagnosticējošais darbs LAT-2 Mutvārdu daļa 3.b klasei