2018-05-22

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā Mutvārdu daļa 2.a un 2.c klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs krievu valodā Mutvārdu daļa 2.c klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 4.a un 4.b klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs angļu valodā Mutvārdu daļa 5.a un 5.b klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs bioloģijā 7.a klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 8.a un 8.b klasēm

Skola
Skate vizuālās mākslas programmā

Skola
Beigšanas eksāmeni mūzikas programmās

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti