2018-05-22

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā Mutvārdu daļa 2.a un 2.c klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs krievu valodā Mutvārdu daļa 2.c klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 4.a un 4.b klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs angļu valodā Mutvārdu daļa 5.a un 5.b klasēm

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs bioloģijā 7.a klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 8.a un 8.b klasēm

Skola
Skate vizuālās mākslas programmā

Skola
Beigšanas eksāmeni mūzikas programmās