2019-02-21

Skola
Vokālās mūzikas konkurss 'BALSIS" 1.kārta Ķekavā

Skola
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu 3.a un 3.c klasei

Skola
Konkurss “Saxsophonia” Saksofona programmas skolēni

Skola
Starptautiskā Dzimtās valodas diena

22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti