2019-02-21

Skola
Vokālās mūzikas konkurss 'BALSIS" 1.kārta Ķekavā

Skola
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu 3.a un 3.c klasei

Skola
Konkurss “Saxsophonia” Saksofona programmas skolēni

Skola
Starptautiskā Dzimtās valodas diena

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti