2019-05-14

Skola
Erasmus+ projekta dalībnieki skolā

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 2.a klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs krievu valodā 2.b klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 4.a un 4.b klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā 8.a klasei

Skola
Skolas gada noslēguma pārbaudes darbs bioloģijā 7.klasei