2019-09-12

Skola
Tautas deju dejotāju vecāku sapulce plkst.18.00 Skolas zālē

Skola
Vizuāli plastiskās mākslas programmu bērnu vecāku sapulce plkst.18.30 Skolas zālē