PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas tīmekļvietni – http://garkalnesskola.lv, turpmāk tekstā - tīmekļvietne.

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk tekstā – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums atbilstoši VARAM vadlīnijām “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumu Nr.445 prasībām:

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.08.2023. Izvērtēšanu veica Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvertejums.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet elektronisku pieprasījuma vēstuli uz Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas adresi garkalnes.pamatskola@ropazi.lv, norādot:

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot tīmekļvietne piekļūstamību, tomēr, ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai arī vēlaties iesniegt sūdzību, sazinieties ar mums:

E-pastā: garkalnes.pamatskola@ropazi.lv

Zvaniet: +371 67998480

Adrese: Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Ropažu novads, LV-2137

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darbadienu laikā.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas direktors Laimnesis Bruģis.