Pirmsskola

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas
PIRMSSKOLA

Adrese: Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
Tālr.67998358 (dežurants), e-pasts:

Darba laiks: 7.00-19.00 katru darba dienu

Pirmsskolas metodiķes
Liene Rolanda
Inga Knite
Tālr.25605232; e-pasts:
Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 15.00-18.30, trešdienās plkst.8.00-11.00


 

Grupa

Pirmsskolas skolotājas

Pirmsskolas skolotāju palīgs

2.grupa „Mārītes”

(2 gadi)

Vija Bodniece

Tatjana Radionova

Laila Laicāne

3.grupa „Lāčuki”

(3 gadi)

Gita Žukele

Gunita Romanovska

Daivīte Fedukoviča

4A.grupa „Skudriņas”

(4 gadi)

Ilze Rutka

Linda Neimane

Ilona Bildarte

4B.grupa „Bitītes”

(3-4 gadi)

Mairita Tālberga

Linda Neimane

Rita Aleksandroviča

5.grupa „Taurenīši”

(5 gadi)

Lauma Vītola

Līva Indričeva

Anita Ceriņa-Pakše

6A „Gliemezīši”

(6 gadi)

Iveta Lejzemniece

Vita Surgunte

Aija Sisojeva

6B „Zīmulīši”

(6 gadi)

Svetlana Daukšte

Vita Surgunte

Ineta Korole

Ēdināšana

Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem

Rekvizīti pusdienu maksājumiem:
SIA "Līče"
Jurid.adrese: Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads, LV-1024
Reģ.Nr.: LV 40103260052
Norēķinu rekvizīti: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905

Maksājuma uzdevumā norādīt mācību iestādes nosaukumu, grupu, bērna vārdu, uzvārdu, periodu par kuru tiek maksāts!

Kontaktpersona: Iveta Zujeviča, tālr. 2641 0526

Dokumenti

Garkalnes MVV pirmsskolas izglītības grupu iekšējās kārtības noteikumi
Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes.”
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Garkalnes MVV pirmsskolas izglītības grupās