Pirmsskola

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas
PIRMSSKOLA

Adrese: Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
Tālr.67998358 (dežurants), e-pasts:

Darba laiks: 7.00-19.00 katru darba dienu

Pirmsskolas metodiķes
Liene Rolanda
Inga Knite
Tālr.25605232; e-pasts:
Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 15.00-18.30, trešdienās plkst.8.00-11.00


 

Grupa

Pirmsskolas skolotājas

Pirmsskolas skolotāju palīgs

2.A grupa

(2 gadi)

Iveta Lejzemniece

Vita Surgunte

Aija Sisojeva

2.B grupa

(2 gadi)

Svetlana Daukšte

Zanda Juzjuka

Ineta Korole

3.grupa „Mārītes”

(3 gadi)

Vija Bodniece

Tatjana Radionova

Laila Laicāne

4.A grupa „Lāčuki”

(4 gadi)

Gita Žukele

Jevgēnija Suslova

Daivīte Fedukoviča

4.B grupa

(3-4 gadi)

Linda Neimane

Gunita Romanovska

Jana Vihlo

5.A grupa „Skudriņas”

(5 gadi)

Ilze Rutka

Dace Jermaka-Kāknēna

Ilona Bildarte

5.B grupa „Bitītes”

(5 gadi)

Mairita Tālberga

Dace Jermaka-Kāknēna

Rita Aleksandroviča

6. grupa „Taurenīši”

(6 gadi)

Lauma Vītola

Līva Indričeva

Liene Brigadere

Anita Ceriņa-Pakše

Ēdināšana

Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem

Rekvizīti pusdienu maksājumiem:
SIA "Līče"
Jurid.adrese: Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads, LV-1024
Reģ.Nr.: LV 40103260052
Norēķinu rekvizīti: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905

Maksājuma uzdevumā norādīt mācību iestādes nosaukumu, grupu, bērna vārdu, uzvārdu, periodu par kuru tiek maksāts!

Kontaktpersona: Iveta Zujeviča, tālr. 2641 0526

Dokumenti

Garkalnes MVP pirmsskolas izglītības grupu iekšējās kārtības noteikumi
Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes.”
Garkalnes MVP pirmsskolas grupu rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība, kā reģistrē audzēkņu neierašanos pirmsskolas izglītības grupās
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolēnu sasniegumi

Projekti