Mārtiņdiena Garkalnes bērnudārzā

2011-11-16

Mārtiņš bij’ bagāts vīrs;
Atjāj baltu kumeliņu,
Atjāj baltu kumeliņu,
Cietu zemi kapādams.

Par to, ka Mārtiņš ir varens un izdomas bagāts vīrs, varēja pārliecināties visi, kuri 10. novembrī piedalījās pasākumā Garkalnes bērnudārzā. Varēja tikai apbrīnot vecāku un viņu bērnu fantāziju, veidojot bagātīgo masku klāstu – sēnes, eži, peles, lāči, kaza, lapsa un zaķi. Visus pat nenosaukt!

Pasākumu atklāja saimniece – Kaza. Viņa aicināja pie sevis visus Mārtiņus, lai sveiktu viņus svētkos. Un liels bija pārsteigums, ka no visa bērnudārza tikai viens zēns nes skaisto vārdu Mārtiņš – Mārtiņš Goldmanis. Tad Kaza lūdza iznākt priekšā bērnus, kuru tēvi ir Mārtiņi. Tie bija divi zēni. Visi tika sumināti un apsveikti.

Pēc tam Kaza aicināju katru grupiņu parādīt, ko viņi sagatavojuši svētkiem. Mazākie dziedāja dziesmiņas par Pelīti un Lācīti, kuri abi ļoti grib dejot. 4. grupas bērni kopīgi atraktīvi nodeklamēja dzejoli par to, kā gatavo brokastis meža dzīvnieki. Lielāko grupu bērni dziedāja tautas dziesmas par Mārtiņu.

Tad deju skolotāja Laimdota Andersone uzaicināja meitenītes nodejot Taurenīšu deju. Un, kad uznāca visu grupu meitenes ar krāsainiem lakatiņiem rokās, likās, ka pati Vasariņa atgriezusies, lai uz mirklīti iepriecinātu visus. Bērnudārza zēni braši nodejoja Ežu deju.

Svētki savu kulmināciju sasniedza, kad ieradās ķekatnieki – deju grupas no Garkalnes vidusskolas. Dimdēja grīda, viņiem dejojot latviešu etnogrāfiskās dejas. Starp ķekatniekiem sevišķi izcēlās liels palēks Vilks ar milzīgiem baltiem zobiem, lielajos bērnos izsaucot sajūsmu, bet mazajos pat baiļu sajūtas.

Svētki izdevās – bija jautri un priecīgi, un Laimdota izskaņā aicināja visus iet ķekatās vēl trīs mēnešus – līdz pašiem Meteņiem. Darīsim tā!

M. Smudze

Foto galerija