Biznesa on-line simulāciju spēle TITAN

2011-11-23

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti aicina Latvijas JAL dalībskolu skolēnus pieteikties biznesa on-line simulāciju spēlei TITAN, veidojot komandas 2-30 cilvēku sastāvā. Spēle norisināsies on-line vietnē – http://titan.ja.org.

Sacenšoties intensīvajā online Holo-Generator tirgū (nākotnes personalizētais portatīvais dators), skolēni pielieto visas iegūtās zināšanas un iemaņas, lai pierādītu, ka viņu firma ir labāka, spēj izkonkurēt jebkuru citu un veiksmīgi atnest peļņu uzņēmuma dalībniekiem. JA TITAN simulācija ļauj ikvienam iejusties vadītāja lomā – mēs esam 2035. gadā, katram skolēnam ir sava firma, kuru iespējams attīstīt pēc pašas vēlmes, tirgojot Holo-Generator.

Latvijas nacionālais TITAN fināls notiks 2012. gada maijā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Finālā tiks pārstāvētas labākās Latvijas komandas. Tām, konkurējot 5 stundu intensīvā biznesa simulācijā, tiks noskaidrota Latvijas izcilākā TITAN spēlētāju komanda. Fināls tiks organizēts 3 daļās. Spēlētāji simulāciju spēlēs angļu valodā.
Sākotnējā pieteikšanās – http://ej.uz/jaltitan – garantē ātrāku informācijas saņemšanu!