Vokālais ansamblis "Skudriņas"

2011-11-25

Garkalnes novada vokālais ansamblis "Skudriņas"
Vadītāja Elga Tiltiņa, 2964 8882

Mēģinājumi trešdienās no 18:00 un sestdienās no 11:00 Berģu Kultūras namā