Noslēgusies "Bērnu žūrija" 2011, apkopoti anketu rezultāti un noteikti čaklākie lasītāji