Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta īstenošanai

2012-03-05

Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai METODISKO MATERIĀLU IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA SKOLĒNIEM AR MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBĀM, KURI INTEGRĒTI VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS GARKALNES VIDUSSKOLĀ nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/1 un MĀCĪBU EKSKURSIJAS UN KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/2. Ar nolikumiem var iepazīties sadaļā "Iepirkumi".


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti