Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta īstenošanai

2012-03-05

Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai METODISKO MATERIĀLU IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA SKOLĒNIEM AR MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBĀM, KURI INTEGRĒTI VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS GARKALNES VIDUSSKOLĀ nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/1 un MĀCĪBU EKSKURSIJAS UN KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/2. Ar nolikumiem var iepazīties sadaļā "Iepirkumi".