29. martā Garkalnes vidusskolā notiks Vecāku diena

2012-03-06

Šajā dienā vecāki pēc savas izvēles sev izdevīgā laikā varēs tikties ar priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju.

Darba kārtība:
15.00-18.00 - individuālas sarunas (telpas tiks norādītas atsevišķā grafikā)
18.00-19.00 - tikšanās ar Atkarību profilakses psiholoģi Aelitu Vagali - skolas zālē
19.00-19.30 - individuālas sarunas (telpas tiks norādītas atsevišķā grafikā)