Atkārtots iepirkums

2012-03-23

Sakarā ar to, ka norādītajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums iepirkumam Mācību ekskursijas un karjeras izglītības pasākumi, Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/2, tiek izsludināts atkārtots iepirkums. Iepirkuma nolikums.