Par bērnu iesaistīšanu teritorijas sakopšanas darbos

2012-04-13

Arī 2012. gada vasarā Garkalnes novada Dome paredz iesaistīt bērnus, kuru deklarētā dzīves vieta ir Garkalnes novadā, teritorijas sakopšanas darbos. Darbos var iesaistīties bērni tikai no 13 gadu vecuma.

Par piedalīšanos nodarbinātības programmā vasaras periodā vienu mēnesi, tiek apmaksātas pusdienas bērna ēdināšanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs pirmajā mācību pusgadā. Par piedalīšanos nodarbinātības programmā divus mēnešus, tiek apmaksātas pusdienas visam mācību gadam.

Pieteikuma iesniegums saņemams un iesniedzams Garkalnes novada sociālajā dienestā vai abās novada izglītības iestādēs. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz sociālo dienestu, tālr. 67800931.

Sociālā dienesta vadītāja Silvija Putnika