Par bērnu iesaistīšanu teritorijas sakopšanas darbos

2012-04-13

Arī 2012. gada vasarā Garkalnes novada Dome paredz iesaistīt bērnus, kuru deklarētā dzīves vieta ir Garkalnes novadā, teritorijas sakopšanas darbos. Darbos var iesaistīties bērni tikai no 13 gadu vecuma.

Par piedalīšanos nodarbinātības programmā vasaras periodā vienu mēnesi, tiek apmaksātas pusdienas bērna ēdināšanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs pirmajā mācību pusgadā. Par piedalīšanos nodarbinātības programmā divus mēnešus, tiek apmaksātas pusdienas visam mācību gadam.

Pieteikuma iesniegums saņemams un iesniedzams Garkalnes novada sociālajā dienestā vai abās novada izglītības iestādēs. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz sociālo dienestu, tālr. 67800931.

Sociālā dienesta vadītāja Silvija Putnika


15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti