Garkalnes vidusskola aicina

2012-05-16

Ieguldījums tavā nākotnē - lieliska iespēja savienot darbu ar mācībām!

GARKALNES VIDUSSKOLA

Aicina visus mācīties gribētājus 2012./2013.m.g. apgūt izglītību šādās programmās:
• vispārējās vidējās izglītības programma klātienē 10.- 12.klase (sekmīgajiem audzēkņiem tiek maksāta stipendija)
• vispārējās vidējās izglītības programma neklātienē 10.- 12.klase
• pamatizglītības un mazākumtautību pamatizglītības programmās 1.-9.klase
• pamatizglītības programma neklātienē 7.-9.klase

+ Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem un mācību grāmatām!
+ Neklātienes programmās ir iespēja saskaņot jums izdevīgu konsultāciju un ieskaišu grafiku!
+ Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas un interesantu ārpusstundu darbu, kā arī iespēju piedalīties dažādos projektos, arī starptautiskos.

Dokumentu pieņemšana no 15.maija skolas kancelejā, informācija pa telefoniem – 27740204, 67998461, 29456569

Gaidām Garkalnes vidusskolā!


Ar 2012.gada 1.septembri Visiem vidusskolēniem sadarbībā ar Rīgas Tālmācības vidusskolu profesionālu pedagogu vadībā ir iespēja apgūt akreditētu profesionālās pilnveides izglītību programmā „Panākumu Universitāte”.


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti