Garkalnes vidusskola aicina

2012-05-16

Ieguldījums tavā nākotnē - lieliska iespēja savienot darbu ar mācībām!

GARKALNES VIDUSSKOLA

Aicina visus mācīties gribētājus 2012./2013.m.g. apgūt izglītību šādās programmās:
• vispārējās vidējās izglītības programma klātienē 10.- 12.klase (sekmīgajiem audzēkņiem tiek maksāta stipendija)
• vispārējās vidējās izglītības programma neklātienē 10.- 12.klase
• pamatizglītības un mazākumtautību pamatizglītības programmās 1.-9.klase
• pamatizglītības programma neklātienē 7.-9.klase

+ Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem un mācību grāmatām!
+ Neklātienes programmās ir iespēja saskaņot jums izdevīgu konsultāciju un ieskaišu grafiku!
+ Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas un interesantu ārpusstundu darbu, kā arī iespēju piedalīties dažādos projektos, arī starptautiskos.

Dokumentu pieņemšana no 15.maija skolas kancelejā, informācija pa telefoniem – 27740204, 67998461, 29456569

Gaidām Garkalnes vidusskolā!


Ar 2012.gada 1.septembri Visiem vidusskolēniem sadarbībā ar Rīgas Tālmācības vidusskolu profesionālu pedagogu vadībā ir iespēja apgūt akreditētu profesionālās pilnveides izglītību programmā „Panākumu Universitāte”.