Skolēnu vasaras nometnes 2012. un 2013. gada jūlijā

2012-05-21

Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai

"SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2012.UN 2013.GADA JŪLIJĀ"
nolikums nr. GV-2012/8 -6.5/3
Ar nolikumu var iepazīties sadaļā "Iepirkumi"