Skolēnu vasaras nometnes 2012. un 2013. gada jūlijā

2012-05-21

Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai

"SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2012.UN 2013.GADA JŪLIJĀ"
nolikums nr. GV-2012/8 -6.5/3
Ar nolikumu var iepazīties sadaļā "Iepirkumi"


25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti