Noslēdzies iepirkums

2012-06-14


Noslēdzies iepirkums SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2012.,2013.GADAM
(Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/3)

2012.gada 10.jūnijā Garkalnes vidusskola, izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus iepirkuma procedūrā „Skolēnu vasaras nometnes 2012.,2013.gadam” Nr. GV-2012/8 -6.5/3” „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” noslēgusi pakalpojuma līgumus 1.,2.,3.,4.,5.,7.,9.,10.,11.,12.,13.,19., 20.,21.,22.,23. lotu īstenošanai. Lasīt tālāk.