ESF projekta ieguvumi

2012-07-10


Tuvojas noslēgumam projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” pirmais pusgads. Šajā laika posmā esam izdarījuši samērā lielu darbu dažādās aktivitātēs.

Pirmais lielais ieguvums no projekta Garkalnes un Vangažu vidusskolām ir atbalsta personāla finansējums laika posmā no 2012.gada februāra līdz 2014.gada februārim. Projekta ietvaros Garkalnē un Vangažos darbojas pagarinātās dienas grupas, kuru laikā bērni var gan izpildīt mājas darbus, tādejādi saņemot atbalstu no pedagogiem nesaprotamās mācību vielas apguvē, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta finansējums devis iespēju pagarināto dienas grupu apmeklēt ne tikai sākumskolas skolēniem, bet arī pamatskolas skolēniem, kuriem ir kādas problēmas mācībās. Gan Garkalnes, gan Vangažu vidusskolas skolēni un pedagogi atzinīgi novērtējuši šo iespēju, jo uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi. Lasīt tālāk...


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti