Garkalnes vidusskola aicina mācīties

2012-07-31

Aicinām visus mācīties gribētājus 2012./2013.m.g. apgūt izglītību šādās programmās:
• vispārējās vidējās izglītības programma klātienē 10.- 12.klase (sekmīgajiem audzēkņiem tiek maksāta stipendija)
• vispārējās vidējās izglītības programma neklātienē 10.- 12.klase
• pamatizglītības un mazākumtautību pamatizglītības programmās 1.-9.klase
• pamatizglītības programma neklātienē 7.-9.klase
Sīkāk...

Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā, informācija pa telefoniem –
27740204, 67998460, 29456569 Sīkāk...
Gaidām Garkalnes vidusskolā!