Vecākiem!

2012-09-19
Ja vecāki vēlas saņemt kompensāciju par iegādātajām darba burtnīcām, tad līdz 21. septembrim jāiesniedz klases audzinātājam rakstisks iesniegums adresēts Garkalnes novada domei. Pēc šī datuma iesniegumus varēs iesniegt tikai domē.