Vecākiem!

2012-09-19
Ja vecāki vēlas saņemt kompensāciju par iegādātajām darba burtnīcām, tad līdz 21. septembrim jāiesniedz klases audzinātājam rakstisks iesniegums adresēts Garkalnes novada domei. Pēc šī datuma iesniegumus varēs iesniegt tikai domē.


18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti