Starpnovadu metodiskā konference - seminārs „Speciālās izglītības skolēnu integrācija vispārējās izglītības iestādēs”

2013-01-10

2013.gads Garkalnes vidusskolā uzsākts ļoti produktīvi un aktīvi. Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” 5. aktivitātes „Izglītojamo ar speciālām vajadzībām un riska grupas ar zemiem mācību sasniegumiem iekļaušana izglītības sistēmā” ietvaros 3. janvārī Garkalnes vidusskolā tika organizēta Siguldas un Garkalnes starpnovadu konference - seminārs, kurā tika skatīti jautājumi par speciālās izglītības skolēnu integrāciju vispārējās izglītības iestādēs. Lasīt tālāk...


03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti