Atbalsts pozitīvai uzvedībai 1. semestris

2013-01-10

Noslēdzies 2012./2013. m.g. 1. semestris. Apkopots arī APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) izdarītais. Uzsākot jauno mācību gadu, visi skolas skolotāji sekmīgi nokārtoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes organizēto eksāmenu par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi. Iegūtās zināšanas tika izmantotas organizējot klases stundas visās klašu grupās, kur skolēni, izmantojot dažādas interesantas metodes, iepazina APU pamatprincipus - ATBILDĪBA, DROŠĪBA, CIEŅA. Šī projekta ietvaros klases iesaistījās konkursā par APU principu iedzīvināšanu, krājot žetonus par labi paveiktajiem darbiem. Apkopojot 1. semestra rezultātus, veiksmīgākās izrādījās 6.a klase un 9.a klase. Kā balvu šīs klases saņēma 1 dienas ekskursiju pa pašu izraudzītu maršrutu. Klasēs pašlaik notiek maršrutu izvēle un tuvākajā laikā skolēni izmantos doto iespēju. Lasīt tālāk...


03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti