Skatuves runas konkurss Garkalnes vidusskolā

2013-02-01


Foto: Skatuves runas konkurss Garkalnes vidusskolā

Skatuves runas konkurss Garkalnes vidusskolā30. janvārī Garkalnes vidusskolā notika skatuves runas konkurss. Tā kā šis ir dzejnieka O.Vācieša un I.Ziedoņa jubilejas gads, tad daudzi skolēni bija izvēlējušies mācīties tieši šo autoru darbus.

Dzejoļus skandēja 1.-9.kl. skolēni, un pirmo reizi konkursa dalībnieku skaits skolā bija tik kupls – 25. Visi bija rūpīgi gatavojušies, un žūriju priecēja tas, ka mazajiem māksliniekiem nebija jādomā par teksta atcerēšanos, bet gan tikai par izteiksmīgu priekšnesumu.

Diplomus par piedalīšanos saņēma ikviens, bet dalībai uz nākamo kārtu Siguldā tika izvirzīti 8 radošākie un atraktīvākie: Mārtiņš un Elza (2.a), Annija un Anna (4.a), Renāte (6.a), Hardijs un Rolands (8.a ) un Zane (9.a).
Paldies skolēniem un skolotājiem par šo jauko dzejas pēcpusdienu!

Sk. Daina