Paskatāmies uz sevi no malas

2013-04-28

Paskatīties uz sevi no malas šogad projektu nedēļas laikā nolēma 4.a klases skolēni. Šāda doma radās, jo skola ir iesaistījusies projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002) un vārdi „cieņa, atbildība un drošība” šajā mācību gadā ir itin bieži dzirdami. Skolēnu pozitīvo uzvedību pamana, viņi var iegūt atbalsta kartītes, kuras uzkrājas klases kopējā „krātuvītē” un klase, kura saņēmusi visvairāk kartiņu dodas ekskursijā. Par ko tad skolēni šīs kartiņas var dabūt? Kā stundās izpaužas „cieņa, atbildība un drošība”? Projekta „Kino” ietvaros, 4.a klase nolēma uzņemt paši savu filmu par uzvedību stundās.

Darba gaitā paši skolēni rakstīja scenārijus par uzvedību mācību stundās, īpašu uzmanību veltot sporta stundai, par uzvedību ēdnīcā un ekskursijas laikā. Tālāk režisori iesaistīja pārējos klases skolēnus sava scenārija realizēšanā, uzņemot filmu fragmentus. Lai iemācītos apstrādāt safilmēto materiālu, apmeklēja „Rīgas kinostudiju” un „Latvijas televīziju”. Viņiem bija unikāla iespēja piedalīties TV raidījuma „Kas te, es te” tapšanas procesa vērošanā. Atgriežoties skolā, visi ķērās pie filmas fragmentu apstrādāšanas - savas filmas veidošanas. Protams, ka neizdevās apstrādāt un līdz publikai rādāmam rezultātam novest visas 14 filmiņas. Bet kā viņiem veicās? To varam redzēt šeit.

Ieguvumu un secinājumu ir daudz:! Uzrakstīt scenāriju ir viena lieta, bet to realizēt dzīvē - ai, cik grūti! Iedalīto lomu nospēlēt tā kā to iecerējis režisors, iemācīties tekstu, to pateikt laikā un vietā, neskatīties kamerā un darīt to visu tā, lai tas izskatās patiesi- tas arī nav viegli! Strādāt ar programmu „Movie Maker” arī nav nekāda joka lieta! Bet kopumā - lai dzīvo kino un projektu nedēļa! Esam gandarīti par padarīto un piedāvājam savas filmiņas visiem, kuriem interesē mūsu skatījums uz pozitīvas uzvedības izpratni!

Klases audzinātāja Inga Pelcmane


16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti