Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestādēm

2013-05-17


2013.gada 16.maijā Garkalnes vidusskolā norisinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestādēm. Dalību ņēma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji/metodiķi no visas Latvijas. Par bērnu uzvedības problēmām un to risinājumiem stāstīja Latvijas Universitātes docente L.Daniela. Savukārt Garkalnes vidusskolas atbalsta komanda: speciālais pedagogs K.Karnīte, psihologs A.Suharevska, logopēdi A. Pavasare, un I.Kļaviņa, padalījās savā pieredzē par atbalsta pasākuma organizēšanu pirmsskolā.

VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja I.Vilnīte semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, un VISC Speciālās izglītības nodaļas speciāliste M. Liepniece runāja par atšķirībām speciālās pirmsskolas izglītības programmā bērniem ar jauktiem attīstības un valodas attīstības traucējumiem.


Semināra dalībnieki apmeklēja pirmsskolas grupas un atbalsta personāla kabineta aprīkojumu (logopēda kabinetu, speciālās izglītības kabinetu ar Montesori materiālu, smilšu terapijas kabinetu). Muzikālu sveicienu bija sagatavojuši pirmsskolas vokālais ansamblis, vadītāja A.Zambare. Semināra dalībnieki guva gan teorētiskas, gan praktiskas iestrādes par iekļaujošo speciālo izglītību pirmsskolā.


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti