No Leišmales līdz igauņiem

2013-05-19


Foto: No Leišmales līdz igauņiem

Eiropas dienas ietvaros Garkalnes vidusskolas deju kolektīvi izdejoja cauri visai Latvijai - sākot no Lietuvas robežas Skaistkalnē līdz pat Hijumaa Igaunijā.

Mēmeles labajā karstā stalti stāv bijusī baronu Korfu muiža, tagad kultūrvēsturiskais piemineklis un Skaistkalnes vidusskola, tur mūsu 4. - 5. un 6. - 8. klašu dejotāji viesojās 9.maijā. Eiropas dienu un ikgadējo pasākumu „Pavasaris Šēnbergā” kopā svinēja Skaistkalnes vidusskolas pūtēju orķestris, pirmsskolas, 1. - 4., 8. - 12. klašu deju kolektīvi un dziedātāji, Stelpes pamatskolas 4. - 7. klašu dejotāji, Birzgales pūtēju orķestris un lietuvieši- Rokišķu ģimnāzijas dziedātāji un koklētāji, kā arī Radvilišķu skolas dejotāji.

Pasākums izvērtās saulains un krāšņs. Saule it kā priecājās par dalībnieku gājienu pūtēju orķestra pavadībā un krāšņajiem tautas tērpiem. Bez saules silto staru glāstiem neiztika arī daudzkrāsainais koncerts Skaistkalnes estrādē - dziedātāji, dejotāji, koklētāji un pūtēju orķestra dalībnieki priecēja skatītājus ar latviešu tautas dziesmām un dejām, lietuviešu tautas melodijām un cēlo dejas soli, kā arī kopīgu mūsdienu melodiju izdziedāšanu un izdejošanu. „Pavasaris Šēnbergā” pārvērtās par maziem dziesmu un deju svētkiem, jo pasākumā piedalījās ap 200 dalībnieku.

Nenogurdināmie dejotāji turpināja koncertēt. 10. maijā Garkalnes vidusskolā notika interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Tad nu lielajiem dejotājiem pievienojās arī jaunāko klašu deju kolektīvi, vokālā ansambļa un teātra pulciņa, kā arī līnijdeju pulciņa dalībnieki. Tā kā pusgada laikā ir padarīts daudz, tad koncerts ilga pusotru stundu, taču vecāki ar prieku baudīja savu bērnu sagatavotos priekšnesumus. 11. maijā nu jau visi dejotāji devās uz Garkalnes novada Domes kultūras pili, lai priecētu Garkalnes novada interesentus, kas bija sanākuši uz Mātes dienai veltīto koncertu. Kopā ar mūsu dejotājiem koncertēja deju kolektīvs „Pasaciņa” un vokālā ansambļa „Skudriņas” dalībnieki.

Savukārt, 12. maija vakarā Garkalnes vidusskolas 6. - 8. klašu deju kolektīvi tikās ar saviem draugiem no Kjardlas ģimnāzijas Igaunijā. Igauņu meiteņu tautas deju grupa un 6. klašu deju kolektīvs viesojās mūsu skolā jau atkārtoti, līdz ar to garkalniešiem bija interesanti atkalredzēties ar draugiem - paskatīties viņu jaunās dejas, parādīt savas un visiem kopā palīksmoties kārtīgā „Eiropas ballītē” ar mūsdienu Eiropas Savienības valstu populārākajām dziesmām. Neizpalika arī jaunu deju mācīšanās un jautras rotaļas.

Paldies visiem, kuri piedalījās šajos svētkos!

Skolotājiem un vecākiem, kuri rūpējās par dejotāju skatuvisko tēlu! Paldies skolotāju vokālajam ansamblim, kuri iesāka koncertu skolā un spēja aizkustināt ne viena vien skatītāja sirdi! Īpašs paldies interešu izglītības pulciņu vadītājiem - Anitai Zamberei (vokālā ansambļa un teātra pulciņa vadītājai), Ingūnai Lielbārdei (skolēnu un skolotāju vokālo ansambļu vadītājai), Montai Vanderei un Gabijai Bīriņai (tautas deju kolektīvu vadītājām), kā arī Dainai Grudulei, kura kopā ar dejotājiem bija visas dienas!

Pasākuma koordinatore - Inga Pelcmane


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti