Uzvarējušie pretendenti

2013-06-17


Noslēdzies iepirkums SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2013. GADAM
(Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/4)

2013.gada 14.jūnijā Garkalnes vidusskola, izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus iepirkuma procedūrā „Skolēnu vasaras nometnes 2013. gadam” Nr. GV-2012/8 -6.5/4” „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” noslēgusi pakalpojuma līgumus 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. lotu īstenošanai. Lasīt vairāk...