Informācija Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolas grupu jaunuzņemto bērnu vecākiem

2013-08-08

Aicinām uz jaunuzņemto bērnu vecāku sapulci (kas tiek uzņemti pirmsskolas grupās ar 2013./2014.māc.g.)

14.augustā plkst.18.00
2011.gadā dzimušo (2-gadīgo) bērnu vecākus

15.augustā plkst.18.00
2010., 2009., 2008. un 2007.gadā dzimušo (3-6 gadi) bērnu vecākus

Sapulces notiks pirmsskolas zālē – Saules ielā 34, Garkalnē, tālr.25605232