Uzņem jaunus audzēkņus visās mākslu nodaļas programmās

2013-08-21

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola uzņem jaunus audzēkņus visās mākslu nodaļas programmās. 28. un 29. augustā, 4. un 5. septembrī no plkst. 17.00 - 19.00 aicinām bērnus kopā ar vecākiem uz pārrunām un pieteikšanos 2013./2014.m.g.
Kontakttālruņi: direktors Laimnesis Bruģis 6799 8480, 2945 6569 direktora vietniece Inga Pelcmane 67998460, 25601152

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola uzņem audzēkņus šādās mākslas un mūzikas programmās:
* Klavierspēle (mācību ilgums - 8 gadi);
* Flautas spēle (mācību ilgums - 6 gadi);
* Vijoļspēle (mācību ilgums - 8 gadi);
* Ģitāras spēle (mācību ilgums – 6 gadi);
* Sitaminstrumentu spēle (mācību ilgums – 6 gadi);
* Sitaminstrumentu spēle (mācību ilgums – 4 gadi);
* Mūsdienu ritma mūzika (mācību ilgums – 6 gadi);
* Vizuālā māksla (mācību ilgums – 7 gadi).