Uzmanību! Uzmanību! Berģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāki!

2013-08-27

Ja Jūs vēlaties, lai bērns turpina kādu mūzikas vai mākslas programmas apguvi Garkalnē (Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas telpās), tad Jums ir jāuzraksta 2 iesniegumi:
1) Berģu Mūzikas un mākslas skolai – iesniegums par atskaitīšanu (pielikums nr.2);
2) Vecāku iesniegums (pielikums nr.1) par uzņemšanu Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā skolā.

Mūzikas un mākslas piepildītu mācību gadu vēlot -
Mākslas un mūzikas programmu pedagogi