Uzmanību! Uzmanību! Berģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāki!

2013-08-27

Ja Jūs vēlaties, lai bērns turpina kādu mūzikas vai mākslas programmas apguvi Garkalnē (Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas telpās), tad Jums ir jāuzraksta 2 iesniegumi:
1) Berģu Mūzikas un mākslas skolai – iesniegums par atskaitīšanu (pielikums nr.2);
2) Vecāku iesniegums (pielikums nr.1) par uzņemšanu Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā skolā.

Mūzikas un mākslas piepildītu mācību gadu vēlot -
Mākslas un mūzikas programmu pedagogi


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti