Esam šeit vienmēr gaidīti

2013-11-11


Foto galerija: Ģimenes diena "WESS Motors" Berģi
Raksts: Linda Brizga - Garkalnes vidusskolas audzēkņi uzstājas WESS Motors Zaļajā Toyota ģimenes dienā

Jau otro gadu pēc kārtas Garkalnes vidusskolas skolēni aktīvi piedalās „WESS Motors” Berģi rīkotajā pasākumā Zaļā Toyota diena jeb Ģimenes diena, kas notiek novembrī.

Arī šogad,9. novembrī, mūsu 5.-7. klašu vokālais ansamblis un deju kolektīvs „Saules bērni” tautiskā noskaņā ieskandināja un iedejoja Ģimenes dienu „WESS Motors” Berģi.

Paldies visiem - gan dziedātājiem, gan dejotājiem par jaukajiem priekšnesumiem, it īpaši mūzikas skolotājai Anitai un skolotājai Dainai par atsaucību, izpalīdzību un profesionalitāti, enerģiskajai, vitālajai deju skolotājai Montai - vienmēr gatavai uz sadarbību - un mūsu skolas absolventei Zanei Grudulei.

H. Balode