Informācija vecākiem

2013-12-16

Par skolas darba kārtību piektdien, 20. decembrī:
• plkst. 9.35 Ziemassvētku pasākums skolā 1.-6.kl., liecības;
• plkst. 12.30 skolas autobusu atiešana no skolas- maršrutos Skuķīši, Langstiņi, Vangaži;
• pagarinātās dienas grupas darba laiks – līdz plkst. 16.00;
• plkst. 16.00 izbraukšana uz Berģu k/n – gatavošanās Ziemassvētku koncertam;
• plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts Berģu k/n.

Skolas administrācija