Skolēnu brīvdienas 2016./2017. mācību gadā:

Rudens brīvdienas – 2016. gada 24.oktobris – 28.oktobris

Ziemas brīvdienas – 2016. gada 22.decembris – 2017. gada 4.janvāris

Pavasara brīvdienas 

1.-11.klašu skolēniem: 13.marts – 17.marts

12.klašu skolēniem: 20.marts – 24.marts

Vasaras brīvdienas – 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem - 2017.gada 31.maijs – 31.augusts

Papildu brīvdienas 1.klases skolēniem - 2017.gada 6.februāris – 10.februāris