Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas
Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle kods 20V21201 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle kods 20V212031 – īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle kods 20V212031 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle kods 20V21203 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika kods 20V21209 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 20V21204 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 10V21204 - īstenošanas ilgums 4 gadi
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V21100 - īstenošanas ilgums- 7 gadi

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece Mākslu jomā

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – metodiķis, Klavierspēles pedagogs

Angelika Teterovska – Klavierspēles pedagogs

Inga Burmeistare- Klavierspēles pedagogs, mūzikas teoriju priekšmetu pedagos

Kārlis Tirzītis – Vispārējo klavieru pedagogs vijoļspēles, flautas spēles, saksofona spēles un sitaminstrumentu spēles programmās

Anita Zambare – Dziedāšanas un teorētisko priekšmetu pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmā (dziedāšana un ģitāras spēle

Artjoms Savri – Vispārējo klavieru pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas (dziedāšana un ģitāras spēle) programmā

Ivars Jercums – ģitāras spēles pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Sandra Šnē –Vijoļspēles pedagogs

Linda Auzāne – Vijoļspēles pedagogs

Kārlis Krapauskis – Eifonija spēles un Mūzikas literatūras pedagogs

Elza Bleikša – Flautas spēles un Solfedžo pedagogs

Elza Bleikša – Flautas spēles un Solfedžo pedagogs

Ilze Krapauska – Flautas spēles pedagogs

Rūdolfs Missa – Saksofona spēles pedagogs un Orķestra diriģents

Katrīna Marta Tolpežnikova – Teorētisko priekšmetu pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Maija Avota – metodiķis, Zīmēšanas un Kompozīcijas pedagogs

Agnese Ozoliņa – Keramikas pedagogs

Ingrīda Rutka – Gleznošanas un Tekstila pedagogs

Sanita Misckus – Darbs materiālā, Stikla apstrāde un Mākslas valodas pamati pedagogs

Arta Baltā – Datorgrafikas un Veidošanas pedagogs

Ilze Egle – Metālapstrādes pedagogs