Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas 2016./2017. m.g.
Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle kods 20V21201 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle kods 20V212031 – īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle kods 20V212031 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle kods 20V21203 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika kods 20V21209 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 20V21204 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 10V21204 - īstenošanas ilgums 4 gadi
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V21100 - īstenošanas ilgums- 7 gadi

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Skolotāji

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece Mākslu jomā

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Maija Silova- Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Elza Bleikša- Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmetu Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas mācība un Solfedžo pedagogs.

Kārlis Krapauskis – Pūšaminstrumentu spēles eifonija spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Mūzikas literatūra un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Sandra Šnē – Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Linda Auzāne - Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Ivars Jercums – Stīgu instrumentu spēles ģitāras spēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Anita Zambare – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika, Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas teorija un solfedžo pedagogs.

Ronalds Gigelis - Taustiņisntrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Artjoms Sarvi - mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) izglītojamiem un kolektīvās muzicēšanas pedagogs Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) skolēniem.

Jānis Jačmenkins – mācību priekšmetu Vispārējās klavieres pedagogs.

Katrīna Marta Tolpežnikova –mācību priekšmetu Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs.

Solveiga Selga –mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs, koncertmeistars.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Elīna Palma- mākslas programmas metodiķe; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Gleznošana un Darbs materiālā pedagogs.

Agnese Ozoliņa – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Keramika un Veidošana pedagogs.

Kristīne Apine - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Darbs materiālā un Tekstils pedagogs.

Vitolds Kucins - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde, Metālapstrāde, Tekstils (zīda apgleznošana), Darbs materiālā un Mākslas valodas pamati pedagogs.

Lelde Zvirbule – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana, Datorgrafika, Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs.

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti