Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas
Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle kods 20V21201 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle kods 20V212031 – īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle kods 20V212031 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle kods 20V21203 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika kods 20V21209 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 20V21204 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 10V21204 - īstenošanas ilgums 4 gadi
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V21100 - īstenošanas ilgums- 7 gadi

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece Mākslu jomā

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – metodiķis, Klavierspēles pedagogs

Angelika Teterovska – Klavierspēles pedagogs

Inga Burmeistare- Klavierspēles pedagogs, mūzikas teoriju priekšmetu pedagos

Kārlis Tirzītis – Vispārējo klavieru pedagogs vijoļspēles, flautas spēles, saksofona spēles un sitaminstrumentu spēles programmās

Anita Zambare – Dziedāšanas un teorētisko priekšmetu pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmā (dziedāšana un ģitāras spēle

Artjoms Savri – Vispārējo klavieru pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas (dziedāšana un ģitāras spēle) programmā

Ivars Jercums – ģitāras spēles pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Sandra Šnē –Vijoļspēles pedagogs

Linda Auzāne – Vijoļspēles pedagogs

Elza Bleikša – Flautas spēles un Solfedžo pedagogs

Ilze Krapauska – Flautas spēles pedagogs

Rūdolfs Missa – Saksofona spēles pedagogs un Orķestra diriģents

Katrīna Marta Stoka – Teorētisko priekšmetu pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Agnese Ozoliņa – Keramikas pedagogs

Ingrīda Rutka – Gleznošanas un Tekstila pedagogs

Sanita Misckus – Darbs materiālā, Stikla apstrāde un Mākslas valodas pamati pedagogs

Arta Baltā – Datorgrafikas un Veidošanas pedagogs

Ilze Egle – Metālapstrādes pedagogs

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti