Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas 2016./2017. m.g.
Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle kods 20V21201 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle kods 20V212031 – īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle kods 20V212031 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle kods 20V21203 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika kods 20V21209 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 20V21204 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 10V21204 - īstenošanas ilgums 4 gadi
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V21100 - īstenošanas ilgums- 7 gadi

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Skolotāji

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece Mākslu jomā

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Maija Silova- Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Elza Bleikša- Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmetu Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas mācība un Solfedžo pedagogs.

Kārlis Krapauskis – Pūšaminstrumentu spēles eifonija spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Mūzikas literatūra un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Sandra Šnē – Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Linda Auzāne - Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Ivars Jercums – Stīgu instrumentu spēles ģitāras spēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Anita Zambare – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika, Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas teorija un solfedžo pedagogs.

Ronalds Gigelis - Taustiņisntrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) un mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Artjoms Sarvi - mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) izglītojamiem un kolektīvās muzicēšanas pedagogs Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) skolēniem.

Jānis Jačmenkins – mācību priekšmetu Vispārējās klavieres pedagogs.

Katrīna Marta Tolpežnikova –mācību priekšmetu Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs.

Solveiga Selga –mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs, koncertmeistars.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Elīna Palma- mākslas programmas metodiķe; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Gleznošana un Darbs materiālā pedagogs.

Agnese Ozoliņa – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Keramika un Veidošana pedagogs.

Kristīne Apine - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Darbs materiālā un Tekstils pedagogs.

Vitolds Kucins - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde, Metālapstrāde, Tekstils (zīda apgleznošana), Darbs materiālā un Mākslas valodas pamati pedagogs.

Lelde Zvirbule – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana, Datorgrafika, Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs.