Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas
Taustiņinstrumentu spēles Klavierspēles programma kods 20V 212 01 1
Pūšaminstrumentu spēles Flautas spēles programma kods 20V 212 03 1
Pūšaminstrumentu spēles Saksofona spēles programma kods 20V 212 03 1
Pūšaminstrumentu spēles Eifonija spēles programma kods 20V 212 03 1
Stīgu instrumentu spēles Vijoļspēles programma kods 20V 212 02 1
Mūsdienu ritma mūzikas programma kods 20V 212 09 1
Sitaminstrumentu spēles programma kods 20V 212 04 1
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V 211 00 1

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece profesionālajā ievirzē

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – direktora vietniece profesionālās ievirzes programmās (mūzikā); Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle, Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Inga Burmeistare- Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Elza Bleikša – Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs; mācību priekšmetu Solfedžo un Mūzikas literatūra pedagogs

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs; Pūšaminstrumentu spēles eifonija spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Eifonija spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Sandra Šnē – Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogss

Regīna Harčuka – Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmetu Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ivars Jercums – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Ģitāras spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1)pedagogs, mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Anita Zambare – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1)pedagogs, mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika, Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas mācība, Mūzikas literatūras un solfedžo pedagogs

Ilze Krapauska – Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogss

Tamāra Āriņa – Mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Artjoms Sarvi – Mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) un mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Katrīna Marta Stoka – Mācību priekšmetu Mūzikas mācība un Solfedžo pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Arta Baltā – direktora vietniece profesionālās ievirzes programmā (Vizuāli plastiskā māksla) ; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Veidošana, Datorgrafika pedagogs

Agnese Ozoliņa – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Keramika pedagogs

Ingrīda Rutka – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Darbs materiālā, Tekstils un Gleznošana pedagogs

Sanita Mickus – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde, Darbs materiālā un Mākslas valodas pamati pedagogs

Inga Rozīte – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana un Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs

Ilze Egle – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Metālapstrāde pedagogs

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti