Mākslu nodaļa

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece profesionālās ievirzes programmās

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs koncertmeistare

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle, Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs koncertmeistare

Elza Bleikša - Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs; Pūšaminstrumentu spēles eifonija spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Eifonija spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Sandra Šnē – Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Darja Baranova - Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs; mācību priekšmetu Solfedžo un Mūzikas literatūra pedagogs

Ivars Jercums – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Ģitāras spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1)pedagogs, mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ronalds Rāviņš –mācību priekšmetu Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs

Artjoms Sarvi - mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) un mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Linda Auzāne - Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmetu Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Arta Baltā - mākslas programmas metodiķe; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Veidošana, Datorgrafika pedagogs

Sanita Mickus - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde, Darbs materiālā, Keranmika un Mākslas valodas pamati pedagogs

Inga Rozīte – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana un Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs

Ilze Egle – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Metālapstrāde un Stikla apstrāde pedagogs

03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti