Mākslu nodaļa

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece profesionālās ievirzes izglītības programmās

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle, Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Elza Bleikša - Pūšaminstrumentu spēles Flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Linda Bārtule - Pūšaminstrumentu spēles Flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles Saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas kamerorķestra diriģents

Sandra Šnē – Stīgu instrumentu spēles Vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Linda Auzāne - Stīgu instrumentu spēles Vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmetu Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ivars Jercums – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Ģitāras spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1) pedagogs, mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ilze Riže – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika un Kolektīvā muzicēšana pedagog

Anmarija Moiseja – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Mūzikas mācība, Mūzikas literatūra un solfedžo pedagogs

Elvis Lintiņš - mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs, Taustiņinstrumentu spēles Klavierspēles programmas (20V 212 01 1) mācību priekšmeta Klavierspēle pedagogs

Artjoms Sarvi - Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Ronalds Rāviņš –mācību priekšmetu Vispārējās klavieres, Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Arta Baltā - mākslas programmas metodiķe; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Veidošana, Datorgrafika un Keramika pedagogs

Juta Treija - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Tekstils un Gleznošana pedagogs

Sanita Mickus - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde, Darbs materiālā, Keramika un Mākslas valodas pamati pedagogs

Inga Rozīte – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana, Stikla apstrāde, Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs

Rolands Bučkovskis – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmeta Kokapstrāde pedagogs

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21


Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti