Mākslu nodaļa

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece profesionālās ievirzes izglītības programmās

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle, Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare

Elza Bleikša - Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Darja Baranova - Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Flautas spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs, mācību priekšmetu Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs; Garkalnes skolas skolēnu orķestra vadītājs

Sandra Šnē – Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmeta Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Linda Auzāne - Stīgu instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs, mācību priekšmetu Vijoļspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ivars Jercums – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Ģitāras spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1) pedagogs, mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs

Ilze Riže – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) pedagogs, mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika, Kolektīvā muzicēšana

Zinta Filipoviča - mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Artjoms Sarvi - mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) un mācību priekšmeta Vispārējās klavieres pedagogs

Ronalds Rāviņš –mācību priekšmetu Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Arta Baltā - mākslas programmas metodiķe; Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Veidošana un Datorgrafika pedagogs

Eduards Slišāns - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Gleznošana un Stikla apstrāde pedagogs

Sanita Mickus - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Darbs materiālā, Keramika, Tekstils un Mākslas valodas pamati pedagogs

Inga Rozīte – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana, Darbs materiālā, Tekstils un Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs

Rolands Bučkovskis – vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmeta Metālapstrāde pedagogs

05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti