Mākslu nodaļa

Izglītības programmas

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas
Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle kods 20V21201 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle kods 20V212031 – īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle kods 20V212031 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle kods 20V21203 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 8 gadi
Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle kods 20V21202 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika kods 20V21209 - īstenošanas ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 20V21204 - īstenošanas ilgums 6-7 gadi
Sitaminstrumentu spēle kods 10V21204 - īstenošanas ilgums 4 gadi
Vizuāli plastiskās mākslas programma kods 20V21100 - īstenošanas ilgums- 7 gadi

Profesionālās ievirzes programmu apraksti

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts mākslas nodaļā
Nodarbību saraksts mūzikas nodaļā

Skolotāji

Mākslu nodaļa Garkalnes MVV

Inga Pelcmane – direktora vietniece Mākslu jomā

Mūzikas programmu pedagogi:

Ingūna Lielbārde – mūzikas programmu metodiķe; Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare.

Angelika Teterovska – Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle, Vispārējās klavieres un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare.

Inga Burmeistere - Taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas (20V 212 01 1) pedagogs, mācību priekšmetu Klavierspēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs, koncertmeistare.

Elza Bleikša- Pūšaminstrumentu spēles flautas spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmetu Flautas spēle, Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas mācība un Solfedžo pedagogs.

Kārlis Krapauskis – Pūšaminstrumentu spēles eifonija spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmetu Eifonija spēle, Mūzikas literatūra un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Rūdolfs Missa – Pūšaminstrumentu spēles saksofona spēles programmas (20V 212 03 1) pedagogs un mācību priekšmetu Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs. Orķestra vadītājs.

Sandra Šnē – Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) pedagogs un mācību priekšmetu Vijoļspēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Linda Auzāne - Stīgu mūzikas instrumentu spēles vijoļspēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmetu Vijoļspēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Ivars Jercums – Stīgu instrumentu spēles ģitāras spēles programmas (20V 212 02 1) un mācību priekšmetu Ģitāras spēle, Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Mārtiņš Kokars – Sitaminstrumentu spēles programmas (20V 212 04 1) un mācību priekšmetu Sitamisntrumentu spēle un Kolektīvā muzicēšana pedagogs.

Anita Zambare – Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) mācību priekšmetu Dziedāšana, Ritmika, Kolektīvā muzicēšana, Mūzikas teorija un solfedžo pedagogs.

Artjoms Sarvi - Mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagogs Mūsdienu ritma mūzikas programmas (20V 212 09 1) izglītojamiem un kolektīvās muzicēšanas pedagogs, mācību priekšmeta Vispārejās klavieres pedagogs.

Jānis Jačmenkins – Mācību priekšmetu Vispārējās klavieres pedagogs, koncertmeistars.

Katrīna Marta Tolpežnikova – Mācību priekšmetu Mūzikas mācība un solfedžo pedagogs.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogi:

Agnese Ozoliņa – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Keramika un Stikla apstrāde pedagogs.

Sanita Mickus - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Darbs materiālā, Mākslas valodas pamati un Metālapstrāde pedagogs.

Arta Baltā - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Stikla apstrāde un Veidošana pedagogs.

Ingrīda Rutka - Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Gleznošana un Tekstils pedagogs.

Lelde Barkāne – Vizuāli plastiskās mākslas programmas (20V 211 00 1) mācību priekšmetu Zīmēšana, Kompozīcija un tehnoloģijas pedagogs.