Iepirkumi

21.05.2012.
Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai

"SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2012.UN 2013.GADA JŪLIJĀ"
nolikums nr. GV-2012/8 -6.5/3


23.03.2012.
Sakarā ar to, ka norādītajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums iepirkumam Mācību ekskursijas un karjeras izglītības pasākumi, Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/2, tiek izsludināts atkārtots iepirkums. Iepirkuma nolikums.


05.03.2012.
Garkalnes vidusskola izsludina iepirkumu projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 īstenošanai METODISKO MATERIĀLU IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA SKOLĒNIEM AR MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBĀM, KURI INTEGRĒTI VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS GARKALNES VIDUSSKOLĀ nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/1 un MĀCĪBU EKSKURSIJAS UN KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI nolikums Nr. GV-2012/8 -6.5/2

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21


Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti