Stundu laiki 2017./2018.m.g.

1.-2.klasēs pusdienu stundas daļa un garais starpbrīdis pēc tās tiek izmantoti pastaigām svaigā gaisā un kustību rotaļām. (Organizē un par skolēnu drošību un nodarbinātību atbild klašu audzinātāji).
Sākumskolā mācību stundas, kuras vada klašu audzinātāji, var tikt organizētas blokos, mainot strpbrīžu laikus, netraucējot pārējo stundu norisi.(Organizē un par skolēnu drošību un nodarbinātību atbild klašu audzinātāji).