Kontakti

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
Vidzemes šoseja 34, Garkalne, LV-2137
Tālr. 6799 8480; mob. 2945 6569
garkalne@latnet.lv

Pieņemšanas laiki

Skolas direktors    Laimnesis Bruģis    67998480, 29456569   
Direktora vietniece izglītības jomā    Inese Muižniece    27740204   
Direktora vietniece ārpusklases darbā    Laima Špude    29289050   
Direktora vietniece profesionālās ievirzes programmās    Inga Pelcmane    26597233   
Direktora vietniece profesionālās ievirzes programmās (mūzikā)    Ingūna Lielbārde    26393432   
Direktora vietniece profesionālās ievirzes programmā (vizuāli plastiskā māksla)    Arta Baltā    26681660   
Skolas vietniece interešu izglītības jomā    Dita Vaičūne-Grīnberga   27666555   
Skolas lietvede    Liene Ose   24804948   
Skolas psiholoģe    Iluta Vilnīte   26322945   
Skolas dežūradministratores    Līga Seržāne    25608634   
   Olga Znotiņa    25608634   
   Ārija Caune    25608634   
Skolas saimnieks    Zigurds Seržāns    26374339   

03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti