Kontakti

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
Vidzemes šoseja 34, Garkalne, LV-2137
Tālr. 6799 8480; 6799 8460, mob. 2945 6569
garkalne@latnet.lv

Pieņemšanas laiki

Skolas direktors    Laimnesis Bruģis    6799 8480, 2945 6569   
Direktora vietnieces    Inese Muižniece    6799 8460, 2774 0204   
   Inga Pelcmane    2659 7233   
   Daina Grudule    2610 1116   
Direktora vietniece pirmsskolā    Liene Rolanda    2659 5843   
Pirmsskolas metodiķe    Inga Knite    2560 5232   
Mākslas nodaļas metodiķe    Elīna Palma    2938 3760   
Mūzikas nodaļas metodiķe    Ingūna Lielbārde    2639 3432   
Skolas lietvede    Dace Būda    6799 8460, 2943 3978   
Speciālie pedagogi    Kristīne Karnīte    2974 5395   
   Ināra Kļaviņa    2923 5704   
Sociālais pedagogs    Lelde Zvirbule      
Skolas psiholoģe    Kristīne Putniņa   2560 1940   
Logopēdes    Ināra Kļaviņa    29235704   
   Svetlana Rogonova    28225037   
Skolas dežurants    Līga Seržāne    2560 8634   
Dežuranti pirmsskolā    Māra Taranda, Rūta Ločmele    6799 8358   
Medmāsa    Anda Brūniņa    6799 8358, 2704 9674   
Skolēnu autobusa šoferis    Jānis Būda    2834 6506   
Skolēnu autobusa šoferis    Juris Garančs    2560 7571   
Skolas saimnieks    Zigurds Seržāns    2637 4339   

Pieņemšanas laiki

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti