Kontakti

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
Vidzemes šoseja 34, Garkalne, LV-2137
Tālr. 6799 8480; mob. 2945 6569
garkalnes.pamatskola@ropazi.lv

Skolas direktors    Laimnesis Bruģis    67998480, 29456569   
Direktora vietniece mācību darbā    Inese Muižniece    27740204   
Direktora vietniece mācību darbā    Gunta Garanča    29639937   
Direktora vietniece ārpusklases darbā    Anete Borneo    22161882   
Direktora vietniece mākslu jomā    Inga Pelcmane    26597233   
Direktora vietniece mūzikas jomā    Ingūna Lielbārde    26393432   
Direktora vietniece vizuālās mākslas jomā    Arta Baltā    26681660   
Direktora vietniece interešu izglītībā un audzināšanā    Ilze Riže    29211971   
Skolas lietvede    Liene Andersone   26319557   
Skolas lietvede    Eva Daukste    26535571   
Iekļaujošās izglītības koordinators   Regīna Borneo    29148056   
Skolas dežūradministratores    Līga Seržāne    25608634   
   Olga Znotiņa    25608634   
   Ārija Caune    25608634   
Skolas saimnieks    Zigurds Seržāns    26374339   

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18


Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti