Kontakti

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
Vidzemes šoseja 34, Garkalne, LV-2137
Tālr. 6799 8480; mob. 2945 6569
garkalnes.pamatskola@ropazi.lv

Skolas direktors    Laimnesis Bruģis    67998480, 29456569   
Direktora vietniece mācību darbā    Inese Muižniece    27740204   
Direktora vietniece ārpusstundu darbā    Laima Špude    29289050   
Direktora vietniece Mākslu jomā    Inga Pelcmane    26597233   
Direktora vietniece mūzikas jomā    Ingūna Lielbārde    26393432   
Direktora vietniece vizuālās mākslas jomā    Arta Baltā    26681660   
Skolas lietvede    Liene Ose   24804948   
Skolas psiholoģe    Iluta Vilnīte   26322945   
Skolas dežūradministratores    Līga Seržāne    25608634   
   Olga Znotiņa    25608634   
   Ārija Caune    25608634   
Skolas saimnieks    Zigurds Seržāns    26374339   

23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti