Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā īstenotās izglītības programmas 2017./2018. m.g.

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015611)
4. Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015621)
5. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
6. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511)
7. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)


18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti