Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā īstenotās izglītības programmas 2019./2020. m.g.

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015611)
4. Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015621)


10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti