Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā īstenotās izglītības programmas 2016./2017. m.g.

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) (neklātiene)
5. Pamatizglītības otrā posma 7.-9.klases izglītības programma (kods 21011013) (neklātiene)
6. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015611)
7. Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015621)
8. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
9. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511)
10. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)