Garkalnes MVV izmantojamās mācību grāmatas 2017./2018. m.g.

Sākumskolā
Pamatskolā

Skolēnus ar mācību grāmatām nodrošina skola.