Garkalnes MVV izmantojamās mācību grāmatas 2016./2017. m.g.

Sākumskolā
Pamatskolā
Vidusskolā

Skolēnus ar mācību grāmatām nodrošina skola.