2017-12-13

Skola
Audzēkņu vakari mūzikas programmās - sitamie, flautas, eifonijs

Skola
I pusgada noslēguma skate vizuālās mākslas programmā