2017-12-13

Skola
Audzēkņu vakari mūzikas programmās - sitamie, flautas, eifonijs

Skola
I pusgada noslēguma skate vizuālās mākslas programmā

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Mākslu skola

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti