2020-02-19

Skola
Vecāku nedēļa mūzikas programmā

Skola
Tehniskā ieskaite klavierspēles programmā Klavierspēles programmas skolēni

Skola
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā - 6.a klase

Skola
Diagnosticējošais darbs krievu valodā - 6.b klase

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Mākslu skola

Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti