2020-02-19

Skola
Vecāku nedēļa mūzikas programmā

Skola
Tehniskā ieskaite klavierspēles programmā Klavierspēles programmas skolēni

Skola
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā - 6.a klase

Skola
Diagnosticējošais darbs krievu valodā - 6.b klase