2020-02-20

Skola
„Popiela”

Skola
Vecāku nedēļa mūzikas programmā

Skola
Tehniskās ieskaites mūzikas programmās

Skola
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu - 3.a klase

Skola
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu mazākumtautību programmām - 3.b klase