2020-02-26

Skola
Valsts konkurss Vizuālajā mākslā (I kārta)

Skola
Mugurčempionāts - 1.- 4. klašu skolēni

Skola
Diagnosticējošais darbs matemātikā - 3.a klase

Skola
Diagnosticējošais darbs matemātikā - 3.b klase